Merlijntheater

Merlins Marigold

Merlins Marigold

Het centrum aan de Korhoenlaan 7 heeft ultimo 2015 een metamorfose ondergaan. Niet in letterlijke zin, er heeft geen grote verbouwing of zo plaats gevonden. Het is de bestemming die is gewijzigd: een spiritueel centrum. Aanleiding voor deze koerswijziging was de noodzaak, om kosten te besparen. Een theater heeft kennelijk geen vrijstelling voor de Onroerende Zaaksbelasting. Maar een bezinningscentrum (vergelijkbaar met een kerk) heeft dat wel. Ik heb van de nood een deugd gemaakt.

Ik heb het gedoopt:

Merlijns Marigold

Uit Merlijn is het nieuwe centrum voortgevloeid. En Marigold is (o.a) een Engelse naam voor de goudsbloem. Een bloem waaraan een geneeskrachtige werking en vele andere positieve eigenschappen worden toegeschreven.

De lijfspreuk van Merlins Marigold:

    Ieder die de schone Muzen Mint,

    Op het leven Beter zich Bezint.

De eerste openbare bijeenkomst in Merlins Marigold was op zondagmiddag 31 januari. Deze was niet druk bezocht, maar wel zeer gezellig. Gestart werd met een korte vrolijke, allegorische voorstelling over hoe een mens zich kan ontwikkelen met de voeten in de modder tot een prachtige bloem, geen Gouden Lotus misschien, maar dan toch wel een Marigold. Daarna volgde een korte uitleg over hoe ik het allemaal ga aanpakken, met het nieuwe centrum. Tot besluit was er nog levende muziek.

Op 17 sept 2018 is Merlijns Marigold te koop gezet.

Na ruim 6 jaar met veel plezier werken in en aan het gebouw (het laatste soms met iets minder plezier), zie ik mij thans genoodzaakt, mijn koers drastisch te wijzigen. Met bloedend hart.

Volgens bestemmingsplan is de actuele bestemming: maatschappelijke doeleinden. Prijsidee als dit de enige toegestane bestemming blijft: 254.000
Het pand an sich is echter voor veel meer doeleinden geschikt (te maken). Maar het gemeente-bestuur moet hier wel zijn goedkeuring aan hechten.
Makelaar zal zijn: redres.nl
Zolang de levering aan een koper nog geen feit is, blijft het echter business as usual en kan de zaal ook nog steeds in deeltijd worden gehuurd!