Merlijntheater

Merlins Marigold

Merlins Marigold

Het centrum aan de Korhoenlaan 7 heeft ultimo 2015 een metamorfose ondergaan. Niet in letterlijke zin, er heeft geen grote verbouwing of zo plaats gevonden. Het is de bestemming die is gewijzigd. Het is nu een spiritueel of bezinningscentrum. Aanleiding voor deze koerswijziging was de noodzaak, om kosten te besparen. Een theater heeft kennelijk geen vrijstelling voor de Onroerende Zaaksbelasting. Maar een bezinningscentrum (vergelijkbaar met een kerk) heeft dat wel. Ik heb van de nood een deugd gemaakt. Met even veel plezier, en vast even weinig omzet, maar wel met veel minder kosten dan met het theater, ben ik nu een bezinningscentrum aan het "exploiteren".

Ik heb het gedoopt:

Merlins Marigold

Merlin: uit Merlijn is het nieuwe centrum voort-gevloeid. En Marigold is (o.a) een Engelse naam voor de goudsbloem. Een bloem waaraan een geneeskrachtige werking en vele andere positieve eigenschappen worden toegeschreven. Een sympathiek, mooi, gezellig en beetje ouderwets bloemetje, dat kleur en fleur geeft aan het bestaan.

De lijfspreuk van Merlins Marigold wordt:

    Ieder die de schone Muzen Mint, 

    Op het leven Beter zich Bezint.

De eerste openbare bijeenkomst in Merlins Marigold was op zondagmiddag 31 januari. Deze was niet druk bezocht, maar wel zeer gezellig. Gestart werd met een korte vrolijke, allegorische voorstelling over hoe een mens zich kan ontwikkelen met de voeten in de modder tot een prachtige bloem, geen Gouden Lotus misschien, maar dan toch wel een Marigold. Daarna volgde een korte uitleg over hoe ik het allemaal ga  aanpakken, met het nieuwe centrum. Tot besluit was er nog levende muziek.

Voortaan dus

bijzondere spirituele workshops in MERLINS MARIGOLD:

zie op de bladzijde met het programma.